Risolto Published

Risolto in de pers.

Risolto verschijnt regelmatig wel eens in de pers. Lees hier wat andere schrijven over onze nieuwste ontwikkelingen en onze manier van werken.