Blog Klantbeleving

L'expérience client

Actions: waarom AI uw communicatie menselijker maakt.

De paradox van een menselijkere aanpak door middel van machine learning.

Wanneer mensen het woord “automatisatie” horen, gaan ze er al snel van uit dat een bepaalde handeling op zeer machinale wijze op hoge snelheid wordt herhaald of uitgevoerd. Eenheidsworst in massacommunicatie of een droge bot die aan de andere kant van de lijn ons voorgeprogrammeerde antwoorden terugstuurt.

Dat is niet anders wanneer het gaat over communicatie & artificial intelligence: het lijkt ons op het eerste zicht vooral een kunstmatige bedoening.

In realiteit is AI inmiddels al lichtjaren verder dan die simpele hakkelende chatbots van weleer.

Bij Risolto bepaalt AI onder meer de actions waardoor uw opvolging menselijker dan ooit wordt.

Waar komt dat concreet op neer?

Elke klant is uniek. Dat wil zeggen: elke klant heeft een heel eigen voorkeur over wanneer hij benaderd wordt, hoe hij liefst aangesproken wordt en via welk kanaal. Waar de ene klant wenst aangesproken te worden via een korte SMS aan het begin van de werkweek, heeft de andere liever een gedetailleerde e-mail aan het einde van de maand. 

Het is onbegonnen werk om al deze parameters zelf ergens bij te houden, laat staan er effectief iets mee te doen, waardoor er met deze voorkeuren niet altijd rekening wordt gehouden bij het communiceren met klanten. Daardoor wordt de communicatie soms wat in bulk gedaan, een beetje ‘one size fits all’. Terwijl een persoonlijke communicatie wel meer op prijs gesteld wordt.

Risolto & AI

Risolto zet hiervoor de kracht van AI in: onze AI ontwikkelt per klant een workflow op maat. Klanten krijgen dus een persoonlijk plan van aanpak: welke templates, taal, tone-of-voice, op welk moment en via welk kanaal. We gaan zelfs nog verder: waar u dat wil, kan u onze AI ook acties automatisch laten uitvoeren. Zo kan u zelf focussen op de communicatiemomenten waar uw persoonlijke touch écht het verschil maakt.

Uw klant zal nooit beseffen dat hij wordt bereikt door de strategie van AI, maar zal wél de aanpak op maat weten te waarderen.

Een menselijkere aanpak, mogelijk gemaakt door AI.