Onze invorderingspartners zorgen voor liquiditeitswinst

liquiditeitswinst afbeelding blogpost uitgelicht

Liquiditeitswinst Onze invorderingspartners zorgen voor liquiditeitswinst. Risolto kiest invorderingspartners met ervaring, efficiëntie en aandacht voor ethisch invorderen. Onze partners hebben meer dan 40 jaar ervaring, en hebben met een team van meer dan 50 werknemers voldoende expertise verzameld om u en uw klant tot een oplossing te begeleiden. Vanuit deze jarenlange ervaring zetten onze partners sterk […]

Digitaal betalen: eenvoudig en met 1 klik.

liquiditeitswinst afbeelding blogpost uitgelicht

Liquiditeitswinst Digitaal betalen: eenvoudig en met 1 klik. Essentieel bij een digital first filosofie: de mogelijkheid om digitaal te betalen. De makkelijkste manier om deze optie te voorzien is via betaallink. Voordelen van de betaallink. Bij het gebruik van een betaallink zijn de gegevens op voorhand correct ingevuld: er is dus weinig kans op typo’s […]

Betaalbarrières wegnemen: waarom het belangrijk is, en hoe u het doet.

liquiditeitswinst afbeelding blogpost uitgelicht

Liquiditeitswinst Betaalbarrières wegnemen: waarom het belangrijk is, en hoe u het doet. Risolto kiest ervoor om maximaal in te zetten op digitale communicatie. Daar hoort uiteraard ook digitaal betalen bij. We zorgen voor liquiditeitswinst door middel van 1-klik betaling, betaalplannen en onze invorderingspartners. Heel belangrijk is hierin steeds het digitale element. Maar waarom focussen we daar nu op? Cashflow optimaliseren Winst & […]

Intelligence artificielle : terme à la mode ou support utile ?

Blog Tijdswinst

Tijdswinst Artificial Intelligence: modewoord of nuttige ondersteuning? Risolto Platform heeft een stevige fundering in AI. Waar ‘artificial intelligence’ in de sector soms als modewoord gebruikt wordt, zet Risolto AI in op concrete toepassingen. AI wordt zo een verborgen motor die de werking van ons Platform ondersteunt. Voor de gebruikers van Risolto is AI hierdoor geen […]

Extern & Interne events zorgen voor tijdswinst

Blog Tijdswinst

Tijdswinst Risolto maakt gebruik van events om te zorgen voor Tijdswinst. Het Risolto Platform past zijn communicatiestrategie aan op basis van interne en externe events. Wat zijn events? Events zijn bepaalde gebeurtenissen die het betaalgedrag kunnen beïnvloeden. Bijvoorbeeld een gebeurtenis die ervoor zorgt dat er terug meer cashflow is bij uw klant, een bepaalde datum […]

Automatisatie is meer dan een modewoord.

Blog Tijdswinst

Tijdswinst Slimme automatisatie: meer dan een modewoord. Klassieke automatisatie bestaat al een tijdje en heeft altijd al de gemoederen beroerd. Voorstanders zien het vaak als een manier om repetitieve taken sneller gedaan te krijgen. Tegenstanders zien het soms als een manier om mensen te vervangen door ‘machines’.  Inmiddels is al gebleken dat automatisatie een bondgenoot […]

De quelle manière la plate-forme Risolto permet-elle de réaliser un gain de temps ?

Blog Tijdswinst

Tijdswinst Hoe zorgt Risolto Platform voor Tijdswinst? Ontdek hoe Risolto Platform voor Tijdswinst zorgt: niet enkel voor u en uw (financieel) team, maar ook voor uw klanten! We gaan ook even wat dieper in op wat vakterminologie: DSO & ageing balance. Voor uw klanten Dankzij onze digital first aanpak, waarbij we uw klanten zoveel mogelijk […]

Multichannel & Templates: alle wegen leiden naar Rome.

Klantbeleving essentieel

Klantbeleving Multichannel & templates: alle wegen leiden naar Rome. Maar niet iedereen verkiest dezelfde route. Naast de juiste templates & het juiste moment, is ook het juiste kanaal een beslissende factor om uw klanten aan te sporen tot betaling. We merken dat het juiste kanaal de bereidwilligheid om te luisteren naar de boodschap verhoogt, maar […]

Actions: waarom AI uw communicatie menselijker maakt.

Klantbeleving essentieel

Klantbeleving Actions: waarom AI uw communicatie menselijker maakt. De paradox van een menselijkere aanpak door middel van machine learning. Wanneer mensen het woord “automatisatie” horen, gaan ze er al snel van uit dat een bepaalde handeling op zeer machinale wijze op hoge snelheid wordt herhaald of uitgevoerd. Eenheidsworst in massacommunicatie of een droge bot die […]

Klantbeleving en Risolto zijn essentieel

Klantbeleving essentieel

Waarom klantbeleving (en dus Risolto) essentieel is voor uw bedrijf. Er zijn zowel voor- als tegenstanders van het adage “Klant is koning”. Toch is er een bijzonder verband tussen klantbeleving en het succes van uw bedrijf: dit wordt uitgedrukt met de term ‘customer churn’. Customer churn is een term die aanduidt hoeveel van uw klanten […]