Risolto Collect+

Wanneer de herinnering niet meer werkt, is er Risolto Collect+. Onze partners in invorderingen, verzameld onder de naam Risolto Collect+, zijn met zorg geselecteerd en staan voor een transparante kordate aanpak op maat.

Risolto Collect+ legt de focus op efficiënt minnelijk invorderen via heldere communicatie en meerdere kanalen (brief, email, sms, telefoon, … ). Levert dit geen resultaat op, dan kan na een inbegrepen solvabiliteitsonderzoek worden overgegaan tot IOG of invordering via de rechtbank.

Risolto Collect+ is de perfecte aanvulling op Risolto Platform, maar kan ook gebruikt worden met uw huidige oplossing. Graag informatie op maat van uw bedrijf? Contacteer onze Risolto Collect+ Adviseurs!

Icon_channel

Minnelijk traject

Risolto Collect+ start eerst een minnelijk traject op, waar we door middel van verschillende communicatiekanalen uw klanten aansporen om over te gaan tot betaling.

De klantvriendelijke fase van invorderen waar we – zonder rechtbank – gebruik maken van e-mail, brieven, sms en telefoontjes om de klant te overtuigen te betalen.

Met minnelijk invorderen kan u de meerkost voor uw klant beperken en kan u hem/haar makkelijker bereiken. Tevens worden steeds betaallinken voorzien om met ‘1 klik’ te kunnen betalen.

Icon_Invorderingspartners

Gerechtelijk traject

Als het minnelijk traject niet het gewenste resultaat oplevert, kan worden geöpteerd voor een gerechtelijk traject. Dit wordt echter slechts aangevat na een (inbegrepen) solvabiliteitsonderzoek, waar samen wordt bepaald wat de beste opties zijn.

Indien het minnelijk invorderen niet lukt, wordt een solvabiliteitsonderzoek gedaan om een globaal beeld te hebben van de situatie van de klant en wat de daaropvolgende beste gerechtelijke stappen kunnen zijn.

Eens het solvabiliteitsonderzoek is afgerond volgt normaal gezien de stap richting rechtbank. Toch kan in sommige gevallen beroep worden gedaan op IOG of het Belgisch Betaalbevel. Hiermee kan het invorderen in de gerechtelijke fase sneller en minder complex uitgevoerd worden. Onze Collect+ adviseurs vertellen er u graag alles over.

Is dat allemaal niet

Over invorderen lijken de absurdste verhalen rond te gaan. Weet dat in de minnelijke fase bij niet-betaling uw risico zeer beperkt is en dat onze partners de kost steeds bij de klant proberen te vorderen via het schadebeding en de intresten voorzien in de facturatievoorwaarden. Voor de gerechtelijke fase zijn wettelijke tarieven van toepassing, maar zoals eerder gemeld wordt dit slechts aangevat na overleg.

Interesse in ons Risolto Collect+ verhaal?

Neem contact met onze Risolto Collect+ Adviseurs voor meer informatie of een (vrijblijvende) offerte op maat.
Hebt u een vraag, of feedback? Bel ons op: 09 395 18 00

U kan ook meteen onderstaand (vrijblijvend) een onbetaalde factuur versturen. Een adviseur contacteert u dan met de nodige toelichtingen om van start te gaan!.