Debiteurenbeheer in cijfers

DSO gebruikers met 34% gereduceerd.

Risolto Platform slaagde erin om de voorbije 3 maand de DSO van
onze gebruikers met 34% te reduceren.

DSO als maatstaf

DSO (Days Sales Outstanding) staat voor het gemiddelde aantal dagen dat een bedrijf nodig heeft om een factuur voor geleverde goederen of diensten betaald te krijgen. Traditioneel is de DSO een van de voornaamste zorgen van credit controllers, maar tegenwoordig zijn ook vaak de salesafdelingen met deze statistiek bezig. DSO bepaalt o.a. mee de cashflow en zegt ook iets over de klantenportefeuille.

CASE

DSO van de Risoltogebruikers gereduceerd met 34%.

De efficiëntie en snelheid van Risolto Platform werd door deze cijfers gevalideerd. Onze inzet op duidelijke, doelgerichte communicatie, waarbij we zo gericht mogelijk uw debiteuren aanspreken om te betalen, toont duidelijk resultaat.

Hoe doen we dat?

Persoonlijk

We spreken debiteuren aan op een tijdstip en via een kanaal waarvan we weten dat het efficiënt is.

Betaalgemak

Elke communicatie bevat een laagdrempelige betaaloptie, zoals een snelle betaallink in e-mail.

Digitaal

Dankzij onze focus op digitale communicatie spelen we kort op de bal. Bovendien is digitaal ook nog goedkoper.

DSO & debiteurenbeheer

De meeste debiteurs stellen het betalen van een factuur niet uit uit slechte wil. Vaak is er een heel concrete reden dat deze (vaak meerdere) facturen blijven liggen. En eens de factuur blijft liggen, is het vaak een hellend vlak (zeker wanneer er een financiëel reden is voor de wanbetaling), waarbij de drempel om te betalen steeds hoger wordt. Tijdig het gesprek aangaan met uw klant helpt dit soort situaties te voorkomen en zorgt ervoor dat uw klant zich gesteund voelt in plaats van geviseerd.

Redenen van een grote DSO

Er zijn verschillende verklaringen waarom uw DSO niet zo laag is als u ideaal zou willen.

  1. Uw klant kan niet betalen, vergat te betalen of betwist een factuur.
  2. Uw opvolging is niet volledig of snel genoeg, wegens tijds- of middelengebrek.
  3. U bent gebonden aan trage facturatietermijnen omdat u levert aan grote spelers.

Waar u zelf het meeste invloed op hebt, is uiteraard uw eigen interne debiteurenbeheer. Zo kan u door gebruik te maken van Risolto Platform alvast een groot deel van de repetitieve taken automatiseren. Daardoor heeft uw financieel team meer tijd om in te zetten op hun expertise, en hoeven ze bv. niet voortdurend reminders te sturen, betaalplannen af te checken of debiteurs te mailen.

Ook naar uw klant toe bewijst Risolto zijn nut. Onze reminders komen bedelven uw klanten niet met vermanende berichten, maar spreken de taal van uw klant en motiveren op het juiste moment. We voorzien dankzij onze betaalplannen opties voor wie ze nodig heeft.

Tot slot zorgt Risolto ook voor voldoende begeleiding rond de factuurvoorwaarden en betwistingen, dankzij onze ervaren Invorderingspartners.