Debiteurenbeheer in cijfers

35% van de trage betalers betaalt dankzij SMS voor de eerste herinnering!

Het Risolto algoritme deelt de klanten in uw klantenbestand in in verschillende categorieën, waar telkens een workflow op maat voor wordt uitgestippeld. Daarmee communiceert u op maat van uw klant, maar zorgt u ook voor een snellere betaling die minder tijd en kosten vraagt. Zo wordt uw debiteurenbeheer sneller én efficiënter. 

Voor de categorie trage betalers ontdekte Risolto dat een SMS verstuurd vóór de vervaldatum voor 35% van deze doelgroep leidde tot een betaling vóór de eerste herinnering.

Werk tijds- en kostefficiënter in uw debiteurenbeheer.

Door uw klanten op te delen in verschillende categorieën onderneemt u efficiënter actie in de opvolging. Risolto Platform cibleert uw klanten aan de hand van hun betaalgedrag, en pas zijn communicatie aan zodat u zo doeltreffend mogelijk met uw klanten communiceert. Uw financieel team wordt zo versterkt in hun debiteurenbeheer.

U moet niet langer per debiteur op zoek naar de efficiëntste workflow of welke communicatiekanalen beter werken dan andere. Risolto Platform maakt – zo u dat wenst – de oefening voor u en uw financieel team. 

CASE

SMS zorgt ervoor dat 35% van de trage betalers
betaalt voor de eerste herinnering!

Deze categorie werd gedefinieerd als klanten die (doorgaans) betalen na de eerste reminder. Het verzenden van een SMS (met betaallink) voor de vervaldatum van de factuur, leidde tot een betaling bij 35% van de ontvangers binnen de 4 dagen. Hierdoor werd verdere opvolging (zoals het versturen van een eerste herinnering via brief of mail) vermeden, werd er sneller betaald & efficiënter gecommuniceerd.

Omdat de doelgroep op voorhand verfijnd was, en omdat de communicatie toegespitst was op deze specifieke groep debiteuren, werd deze actie niet alleen doeltreffend ingezet, maar werden ook onnodige kosten vermeden.

Data: meer dan enkel inzicht.
Essentieel voor goed debiteurenbeheer.

Data gebruiken om inzicht te krijgen in (betaal)gedrag is geen nieuw gegeven. Echter, inzicht is zinloos wanneer het niet leidt tot een doordachte actie. Door actie te verbinden aan inzicht, krijgt data pas echt waarde. Waar de link tussen inzicht en actie vaak gelegd moet worden door een menselijke tussenschakel, biedt Risolto zich aan als gebruiksvriendelijke tool om makkelijker inzicht om te zetten in actie. 

Met onze gebruiksvriendelijke tool past u snel het datagedreven inzicht toe. Zo maakt uw financieel team het verschil, en boekt uw onderneming ook tijds- en kostwinst in uw debiteurenbeheer.